Kasargode

Office

 Address

 Telephone & Fax

 

Shajimon N J

District Supply Officer, Kasargode

District Supply Office, Civil Station, Kasargode

Pin-671123

Office Ph: 04994 255138

Mob: 9188527328

Fax: 04994 255138

Email: dsoksd@gmail.com

 

Dinesan K V

Taluk Supply Officer, Kasargode

Taluk Supply Office, Kasargode

Pin-671121

Office Ph: 04994 230108

Mob: 9188527412

Fax: 04994 230108

Email: tsokgd@gmail.com 

 

Bindhu K N

Taluk Supply Officer Hosdurg

Puthiya Kotta, Hosdurg, 
Kanhangad P.O., 
Kasargode-671315

Office Ph: 0467 2204044

Mob: 9188527413

Fax:  0467 2204044

Email: tsohsd@gmail.com 

 

Priya M

Taluk Supply Officer, Vellarikundu

Taluk Supply Office, Vellarikundu, Vellarikundu P.O. - 671534

Ph: 0467 2242720

Mob: 9188527414

Email:tsovellarikkundu@gmail.com 

 

Sajimon K P

Taluk Supply Officer, Manjeswar

Taluk Supply Office, Manjeswar, Mallamkai, Bandhiyodu, Mangalpady P.O

Ph: 0499 8240089

Mob: 9188527415

Email:tsomanjeshwar@gmail.com