Ration Card Application Forms

       

 • 2018 ജൂലൈ / ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ പ്രളയത്തിൽ റേഷൻ കാര്‍ഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് / പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗശൂന്യമായവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷൻ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡിൽ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷൻ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • നോണ്‍ ഇന്‍ക്ലൂഷൻ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • നോണ്‍ റിന്യൂവല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡിലെ അംഗങ്ങളെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡ് മറ്റൊരു താലൂക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡിലെ അംഗങ്ങളെ മറ്റൊരു താലൂക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്ന് അംഗങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

 • റേഷൻ കാർഡിലെ ഉടമയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം